header

Cesta lesem pohádkovými bytostmi a hrou lemovaná

Tisková zpráva, 13.09.2019

V sobotu 21. září od 10 hodin startuje u Lesního hřbitova v malšovických lesích v Hradci Králové 5. ročník Pohádkového lesa. Návštěvníci se vydají na zábavnou cestu lesem s rozličnými pohádkovými bytostmi, jež je provedou spoustou úkolů a her.

V sobotu 21. září od 10 hodin startuje u Lesního hřbitova v malšovických lesích v Hradci Králové 5. ročník Pohádkového lesa. Návštěvníci se vydají na zábavnou cestu lesem s rozličnými pohádkovými bytostmi, jež je provedou spoustou úkolů a her. „Tehdy před 5 lety jsme si mysleli, že akce bude jednorázová záležitost, ale zalíbilo se to jak nám, tak zjevně i návštěvníkům, kterých, k naší radosti, rok od roku přibývá. Loni jich přišlo přes 600,“ říká ředitel zapsaného ústavu HANDIC-UP Mgr. Michal Vejprava.

Akce je určena primárně rodinám s dětmi a snaží se prostřednictvím zábavných aktivit a her na několika stanovištích přiblížit dětem i rodičům život lidí s handicapem – ať už zrakovým, sluchovým nebo pohybovým. Organizátoři jsou pro zábavu a pozitivní vnímání dětí přestrojeni za různé pohádkové bytosti – během let Pohádkovým lesem prováděli Rumcajs s Mankou, Křemílek s Vochomůrkou, Ferda Mravenec, Maková panenka s motýlem Emanuelem, loupežníci, čerti nebo vodníci a mnoho dalších.

Během téměř 4 kilometrové trasy si děti vyzkoušejí různé úkoly, které jim přibližují obtíže, s nimiž se handicapovaní setkávají každodenně. „Měli jsme tu třeba chůzi lesem se zavázanýma očima s doprovodem, plnění úkolů za navigace rodiče či sourozence, poznávání věcí pouze pomocí hmatu a tak dále,“ přibližuje záběr akce ředitel Vejprava. Pro děti jsou dále připraveny i další zábavné hry – kostky, lovení zlaté rybky, vkládačky a podobně.

V cíli trasy, u Rytířského hradiště v malšovických lesích, je připraven rozmanitý doprovodný program – projížďky na koních a ukázky hippoterapie, ukázky kynologického výcviku, malování na obličej. Děti si budou moci pohrát s interaktivními prvky společnosti Lesní svět, které zábavnou formou přibližují dětem svět lesa a zvířat. V malém prodejním stánku budou k zakoupení výrobky partnerských organizací a samozřejmostí je občerstvení – tradičně budeme grilovat kýtu, dále bude k dispozici buřtguláš, burgery a makronky. K pití pak limonády, káva a nealkoholické pivo. V průběhu trasy a v cíli je rozmístěno i několik oficiálních tábořišť, kde si návštěvníci mohou opéct přinesené buřty. “Jsme nadšeni, že vize Pohádkového lesa vyrostla z jednorázového nápadu v krásnou každoroční akci pro děti a jejich smích,“ uzavírá ředitel Michal Vejprava.

Vstupné je dobrovolné. Z případných příspěvků ze vstupného hodlá pořadatel zvelebit prostor terapeutické zahrady, kterou provozuje na adrese svého sídla v Malšovicích v Hradci Králové. Zahrada „jede“ druhým rokem ve zkušebním provozu co se týká zkušebních pěstění plodin a bude sloužit pro účely pracovních exkurzí a relaxačních návštěv klientům partnerských sociálních služeb, seniorům a studentům speciálních škol.

V řadách organizátorů na stanovištích jsou zástupci z partnerských organizací z Hradce Králové a okolí, které handicapovaným pomáhají. Na letošním ročníku Pohádkového lesa spolupracují například Speciální školy Hradec Králové, DANETA, Tyflocentrum, Kaden, Mammahelp a Centrum pracovní rehabilitace. Každá organizace má na svém stanovišti informační materiály a roll-up s informacemi o svých činnostech a zaměření. Pohádkový les je bohulibá akce, kterou dosud každoročně pořádalo Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové. Letos poprvé převzal pořadatelství dceřiný zapsaný ústav HANDIC-UP! a Centrum pracovní rehabilitace „ustoupilo“ do řad partnerů akce.

footer