header

Po roce u "Kulatého stolu"

22.02.2019

Logo Handic-up!

Ve středu 20.2.2019 jsme pořádali další ročník Kulatého stolu. Letos poprvé pod hlavičkou dceřinné společnosti CPRHK, zapsaného ústavu Handic-up! z.ú. Sešli jsme se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, v místnosti v zasedací místnosti P1.906 Albrechta z Valdštejna.

I tentokrát se nám podařilo kolem stolu shromáždit zástupce všech sfér, které se věnují rehabilitačním aktivitám osob se zdravotním postižením. K naší radosti jsme přivítali drtivou většinu pozvaných, byli zde zástupci zdravotnictví, speciálního školství, sociálních služeb, zprostředkovatelů zaměstnání, zaměstnavatelů na chráněném a volném trhu práce a zástupců státní správy a samosprávy.

Tradičním posláním Kulatého stolu je pomáhat handicapovaným lidem od jejich závislosti na dávkách z veřejných prostředků a pomoci druhých, k jejich maximální soběstačnosti. Z tohoto důvodu je důležité poznat se navzájem, seznámit se s možnostmi a bariérami legislativy a ekonomiky našich činností. Aktuální situace a vývoj zákonů o Koordinované rehabilitaci se neustále snaží vycházet vstříc potřebám potřebných, přesto se bohužel stále setkáváme se životními příběhy lidí, kteří i přes svoji snahu a zájem pomoc nenalézají. Proto si uvědomujeme, že jako profesionálové ve svém oboru nezbytně potřebujeme nalézat aktivní partnery v dalších oblastech rehabilitace.

Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019 Kulatý stůl 20.2.2019
footer