header

Dotazník ke zmapování potřeb aktivit ze stran organizací poskytujících sociální služby v Hradci Králové

27.11.2019

Centrum pracovní rehabilitace je organizace, která je součástí sociální komunity Královéhradeckého kraje a zajímá nás vývoj sociálních služeb v rámci komunitního plánování města Hradec Králové. Z našeho pohledu je třeba, aby jednotlivé součásti sociálního systému spolupracovaly, abychom byli schopni našim klientům adekvátně a progresivně pomoci.

Dotazník navazuje na aktivity vedoucí k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato podpora je zakotvena ve strategickém dokumentu "6. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové na období 2019 – 2021". Vzhledem k tomu, že pracujeme v oblasti sociálního zaměstnávání, jsme se rozhodli v souladu s opatřením 341: Podporovat rozvoj programů pracovní rehabilitace, pracovního tréninku, sociálně terapeutických dílen a podporovaného zaměstnávání, které je v plánu zakotveno, oslovit kolegy z Odborné pracovní skupiny komunitního plánování s prosbou o vyjádření k malé anketě: 1. Kolik dobrovolnických aktivit ať už sociálně terapeutických nebo sociálně rehabilitačních aktuálně využívají pro svoje klienty - aktivit sociálně terapeutických nebo sociálně rehabilitačních 2. Kolik pracovišť v oblasti chráněného nebo volného trhu mají k dispozici. - a to na trhu chráněném nebo i na volném trhu

Cílem dotazníku je zjištění naplněnosti aktuální a požadované kapacity aktivizačních činností. Například pokud sociální služby mají dvě dobrovolnické činnosti, třeba nepotřebují žádnou jinou anebo by jich naopak uvítaly dalších 5. To je to, oč nám běží - konkretizovat tyto potřeby.

Dotazník jsme rozeslali koncem října 2019 kolegům z odborných skupin, zhruba 25 subjektům. Prozatím se nám sice odpovědi příliš nehrnou, ale nějaké výstupy již máme:). Dotazník je anonymní, abychom předešli negativním postojům z pohledu poskytování citlivých informací. Za spolupráci partnerským a spřáteleným organizacím děkujeme!

Výsledky mají sloužit všem členům odborné skupiny. Další postup si představujeme takový, že po vyhodnocení bude třeba komunikovat se zástupci města Hradec Králové, jak budeme postupovat dál, jak by bylo žádoucí postupovat dále. Je to krok, který směřuje k naplnění opatření 341 a my jsme se pokusili být v tomto ohledu aktivní a dát impuls k tomu, aby se ve věci reálně pokročilo dál.

footer