header

Náhradní plnění 2017

Náhradní plnění

Jaké jsou podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017? Jak splnit tzv. povinný podíl a zaměstnant 4% zaměstnanců z řad zdravotně postižených osob?

Kontaktujte naši společnost, která vám v rámci své kapacity a svých možností může poskytnou v roce 2017 náhradní plnění až do limitu 59 osob (viz. čestné prohlášení pro rok 2014), nebo Vám zprostředkujeme tzv. oprávněného dodavatele v oblasti náhradního plnění přesně na míru dle vašich potřeb.

Naše společnost byla založena v roce 2004 a zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby. Jejich počet dlouhodobě dosahuje nad 80% všech zaměstnanců. Odběrem námi poskytovaných služeb dosáhnete úspory na odvodu za nesplnění zákonné povinnosti zaměstnat 4% osob se zdravotním postižením.

Čestné prohlášení pro účely NP pro rok 2014 (ve formátu JPG)

footer