header

Mýty a fakta při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

24.9.2015

Vážení přátelé, 24.9. 2015 jsme byli organizátory semináře pro odbornou veřejnost s názvem "Mýty a fakta při zaměstnávání osob se zdravotním postižením". Akce byla také 8 ročníkem schůzek členů Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením ČR Královéhradeckého a Pardubického kraje. Ke spoluúčasti jsme přizvali jako partnery organizace speciálního vzdělávání, sociálních služeb poskytujících sociální rehabilitaci, ale také zástupce společnosti s více než 2000 zaměstnanci. V závěru akce byli součástí semináře i příspěvky z aktuálního vývoje legislativy v oboru zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Tímto děkujeme zástupcům organizací s příspěvkem vlastní prezentace a to:

  • Ing. Erice Jarkovské z Centra DANETA Hradec Králové za příspěvek z oblasti speciálního vzdělávání, sociální rehabilitace a zaměstnávání na chráněných pracovních místech
  • Mgr. Carmen Simonové z Odborného učiliště 17.Listopadu, Hradec Králové za příspěvek z oblasti speciálního vzdělávání
  • Mgr. Pavlíně Potůčkové z České Abylimpijské asociace Pardubice za příspěvek z oblasti sociální rehabilitace
  • Michalu Vejpravovi ze společnosti PRÁCE INVALIDŮ s.r.o. Hradec Králové za příspěvek z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech
  • Soně Darvašové ze společnosti JUTA a.s. Dvůr Králové za příspěvek z oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob u zaměstnavatele s více než 2000 zaměstnanci
  • Ing. Karlovi Rychtářovy z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR za příspěvek z oblasti legislativy
  • Mgr. Martinu Horákovi, řediteli ÚP pro Královéhradecký kraj za příspěvek z oblasti legislativy

Děkujeme všem přispěvatelům, ale i všem účastníkům za spolupráci a vážíme si konstruktivní a otevřené atmosféry po celou dobu akce a věříme, že toto setkání bude i impulzem pro budoucí spolupráci zúčastněných organizací.

Seminář Seminář Seminář
footer