header

„Je pro nás důležité navštěvovat sociální podniky a být s nimi v kontaktu,“ říká Šárka Bartošová z CIRI

04.06.2018

Den otevřených dveří v Centru pracovní rehabilitace v Jaroměři nás zaujal rozmanitostí a pestrostí jednotlivých činností. Velmi nás potěšilo, s jakým zájmem studenti procházeli jednotlivé provozy a s jakým nadšením se zapojili do výroby. Máme kladné ohlasy od zapojených škol a návštěva v CPR HK pro ně byla určitě přínosem. Velké poděkování patří panu řediteli i všem zaměstnancům, kteří se jim věnovali.

Regionální centrum podpory sociálního podnikání se snaží pomáhat sociálním podnikům ve všech možných oblastech, proto je pro nás důležité navštěvovat jednotlivé sociální podniky, být s nimi v kontaktu, abychom viděli, s jakými konkrétními problémy se potýkají. Den otevřených dveří v CPR HK byl pro nás přínosem i z toho důvodu, že na podzim 2018 bychom měli začít realizovat projekt zaměřený na spolupráce sociálních podniků a speciálních středních škol v Královéhradeckém kraji a zde jsme mohli načerpat spoustu inspirace a tipů, jak by mohly jednotlivé aktivity probíhat. V této souvislosti předpokládáme další spolupráci s CPR HK na exkurzích a praxích pro studenty. Pan ředitel Vejprava rovněž připravuje nový projekt zaměřený na sociální inovace, který mu v rámci našich činností pomáháme konzultovat. Jedná se o ojedinělou iniciativu, jejíž zdárné dokončení by mohlo pomoci OZP nejen v Královéhradeckém kraji, ale v celé ČR. Budeme doufat, že se projekt podaří realizovat.“

Šárka Bartošová, odborná konzultantka

Regionální centrum podpory sociálního podnikání v KHK

Je pro nás důležité navštěvovat sociální podniky
footer