header

Zapojili jsme se do projektu "Do praxe bez bariér"!

28.01.2019

Byli jsme osloveni s možností zapojení do projektu "Do praxe bez bariér". Zapojení nám zprostředkovali kolegyně z asociace Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), se kterou již nějakou dobu spolupracujeme na jiných projektech.

Jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím aktivit zaměřených na získání pracovních návyků a zkušeností. Projekt rovněž přispěje k propojení speciálních a praktických středních škol a podniků zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, případně podniků na volném trhu práce, a k navázání jejich dlouhodobé spolupráce.

Projekt je spuštěn od listopadu 2018 a bude probíhat až do konce října příštího roku. Partnery projektu jsou Centrum investic, rozvoje a inovací, Ergotep, CSR Institut o. p. s. a Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách zde.

footer