header

Velké díky partnerům Kulatého stolu

25.02.2019

Ve středu 20.2.2019 jsme pořádali tradiční diskusní setkání pod názvem Kulatý stůl. Letos poprvé pod hlavičkou zapsaného ústavu Handic-up! z.ú. a i tentokrát se nám podařilo získat podporu, za kterou z celého srdce děkujeme!

Logo Handic-up!

Letošní ročník Kulatého stolu zastřešili svou záštitou Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a primátor města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Obrovské dík patří našemu partnerovi a spolupracovníkovi Asociaci zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením (AZZP), jmenovitě děkujeme za účast Ing. Karlu Rychtářovi! Asociace naše setkání tradičně podporuje svou účastí a letos nás podpořili i finančně!

Logo asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

AZZP je sdružení,hájící zájmy skupiny zaměstnavatelů více než 50 % osob se zdravotním postižením. Asociace spojuje 135 výhradně českých zaměstnavatelů, kteří vytvářejí 15 tisíc pracovních míst a zaměstnávají 11 tisíc osob se zdravotním postižením! a usiluje o rovnováhu podnikatelské konkurenceschopnosti se sociálním posláním ve prospěch osob se zdravotním postižením. Cílem asociace je nejen společný postup a spolupráce s orgány státní správy, zákonodárci i regionálními partnery, ale také podpora vzájemné komunikace členů, včetně podpory obchodní, informační, šíření tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti.

Více informací o asociaci najdete na jejich webových stránkách: www.azzp.cz

Kulatý stůl 20.2.2019 - Ing. Michal Vejprava (Handic-up), Ing. Zdeněk Věchet (Knitva) a Ing. Karel Rychtář (AZZP) Kulatý stůl 20.2.2019 - záštita hejtmana Štěpána Kulatý stůl 20.2.2019 - záštita primátora Hrabálka
footer