header

Handikepovaní studenti získávají pracovní zkušenosti v rámci projektu Do praxe bez bariér

03.04.2019

Jaroměř 3. dubna 2019 – tisková zpráva

V únoru 2019 se Centrum pracovní rehabilitace (CPR) zapojilo do projektu Do praxe bez bariér. Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost absolventů praktických a speciálních škol. „Už jsme u nás přivítali na 40 handikepovaných studentů, kteří si mohli sami osahat svou budoucnost po studiu. Je to skvělá myšlenka, kdy se teorie parádně potkává s praxí,” komentuje projekt ředitel CPR Mgr. Michal Vejprava.

Možnost zapojit se do projektu Do praxe bez bariér nabídlo CPR krajské Centrum investic, rozvoje a Inovací (CIRI) letos v lednu. „Tuhle nabídku jsme přijali velmi rádi, protože to je přesně ten moment, který ve stávajícím systému chybí,” vysvětluje důvod zapojení Michal Vejprava. Projekt spolupráce škol s podniky běží od listopadu 2018 a bude pokračovat až do podzimu roku 2020. Cílovou skupinou jsou absolventi se zdravotním omezením a absolventi speciálních a praktických škol. Projekt pomáhá studentům získávat pracovní zkušenosti. Zároveň propojuje speciální a praktické školy s podniky, které lidi se zdravotním omezením zaměstnávají – ať už na chráněném pracovním trhu, tak na volném trhu práce. Podniky se školami tak mohou dlouhodobě spolupracovat a poskytovat pak absolventům pracovní příležitosti.

V Centru pracovní rehabilitace proběhlo 5 zhruba čtyřhodinových exkurzí, během kterých navštívilo jaroměřské CPR 40 žáků se svými učiteli a asistenty. „Všechny exkurze u nás probíhají víceméně podle podobného scénáře“ říká ředitel Vejprava a pokračuje: „Na úvod je seznámím s historií a činností našeho Centra, přitom je provedu celou provozovnou. Potom si v dílnách pod dohledem našich zaměstnanců prakticky zkoušejí to, co u nás vlastně děláme.“ Centrum pracovní rehabilitace v Jaroměři se zabývá převážně dlouhodobými zakázkami od dvou firem – lakování a částečná montáž součástek modelů aut pro Kaden z Nového Hrádku a výroba chráničů sluchu pro novoměstskou Detechu. „Jsme unešeni z nadšení studentů, kteří k nám chodí. Jsou velmi šikovní, přirozeně zvídaví a velmi aktivní!” hodnotí ředitel Vejprava zatím proběhnuté exkurze. „Byli jsme zpočátku trochu nervózní, ale jsou to milá a bezprostřední setkání. Máme radost také z pozitivní odezvy jak ze strany studentů tak i jejich učitelů!“ uzavírá.

Mgr. Matějíček z PROINTEPO - Základní školy, Střední školy a Mateřské školy v Hradci Králové o absolvované exkurzi řekl: „Potěšilo nás vřelé přivítání pana ředitele. Osobně nejvíce oceňuji pracovní příležitosti a možnost brzké návštěvy tréninkové zahrady. Studenty zase nejvíce nadchla možnost budoucího zaměstnání.” „Exkurze pro nás byla zajímavá. Pro žáky bylo velmi přínosné, že si mohli různé druhy pracovních aktivit vyzkoušet sami.” hodnotí exkurzi Mgr. Macková ze Základní a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem.

Projekt zastřešuje královéhradecké Centrum inovací, rozvoje a investic (CIRI) spolu s dalšími partnery – společností Ergotep a Královéhradeckým krajem. Projekt se soustředí na studenty Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Pardubického kraje.

Exkurze v CPR Exkurze v CPR Exkurze v CPR Exkurze v CPR

footer