header

Den otevřených dveří CPR také v Hradci Králové!

08.05.2019

V Centru pracovní rehabilitace chystáme pro zastupitele města, sociálních zařízení, školy a širokou veřejnost v našem regionu Den otevřených dveří. V rehabilitačních službách a zaměstnávání osob se zdravotním postižením se pohybujeme již 14. rokem. Za tu dobu se nám podařilo pomoci mnoha lidem se zdravotním omezením najít znovu víru ve svou soběstačnost a profesionální užitečnost!.

V úterý 28. května 2019 pořádáme den otevřených dveří v Hradci Králové, kde rovněž, stejně jako v Jaroměřské provozovně chceme naši činnost přiblížit odborné komunitě v regionu HK i široké veřejnosti.

Oficiální sídlo máme v Hradci Králové, zde se také nachází prostor naší tréninkové zahrady, kterou chystáme jako terapeutický prostor pro handicapované studenty speciálních škol a klienty sociálních služeb v Hradci Králové.

Stejně jako v Jaroměři, i v Hradci máme program rozdělen do dvou bloků. První z nich začneme v 9 hodin ráno, kdy chceme CPR přiblížit zastupitelům města a sociálních podniků a zařízení a druhý odpolední blok od 13 hodin otevřeme brány školám a veřejnosti. Cílem akce je představit a přiblížit široké veřejnosti, co to vlastně je taková chráněná dílna a kdo v ní může najít zaměstnání.

Den otevřených dveří CPR v Hradci Králové

footer