header

Aktuality

Přijeli za námi do Jaroměře

Přijeli za námi do Jaroměře

14.11.2017
Naši hosté i naši spolupracovníci nám Dni otevřených dveří v provozovně Centra pracovní rehabilitaci v Jaroměři 9. listopadu udělali velkou radost. Přišlo jich hodně, živě se zajímali o všechno, co děláme přímo v místě provozovny, nebo v terénu, a nabídli pomoc a spolupráci.

Měli jsme dveře dokořán

Měli jsme dveře dokořán

12.11.2017
V naší provozovně Centra pracovní rehabilitace v Hradci Králové v ulici Františka Halase č. 432 jsme měli 12. října Den otevřených dveří. Navštívili nás zástupci organizací, se kterými spolupracujeme v oblasti sociální, zdravotní i pracovní.

Rádi s námi spolupracují

Rádi s námi spolupracují

11.11.2017
Díky Michalovi Vejpravovi jsme už před dvanácti lety mohli začít zaměstnávat muže i ženy se zdravotním handicapem, kteří pro nás odvádějí velmi dobrou práci. Devět lidí pro nás pracuje přímo v sídle Centra pracovní rehabilitace v Jaroměři, kde pomáhají připravovat produkty k lakování.

Vydáváme vlastní newsletter

Newsletter

10.11.2017
Naší společností za 13 let její činnosti prošlo 300 zaměstnanců. Během tohoto období jsme nasbírali spoustu cenných zkušeností. Dorostli jsme do "dospělosti" a nadále pokračujeme na zlepšování podmínek všech pracovníků v naší společnosti.

Zaměstnavatelé jsou důležití v procesu koordinované rehabilitace

koordinovaná rehabilitace osob se zdravotním postižením

01.11.2017
V září jsem se zúčastnil konference v Senátu Parlamentu České republiky na téma Koordinovaná rehabilitace. Zazněly zde prezentace o odbornostech v oblasti lékařské, pedagogické, sociální a pracovní rehabilitace a jejich potřebě koordinace a spolupráce.

footer